A few days ago, the New York Times printed an intriguing article featuring Scott Howe, CEO of Axciom Corporation, and his decision to embark on a 'novel public relations strategy: openness.' The marketing technology company unveiled a free website where…
Virtytet sociale të një vendi i prodhon ekonomia Nga Alban BALA Ekonomia e një vendi është padyshim zemra e tij. Por kur ajo, pavarësisht strukturës sunduese të pronësisë - nuk prodhon të mira publike, ajo mbetet një zemër e sëmurë...…